Центар за развој Шајкашке

Шајкашка је географски регион у Србији. То је југоисточни део Бачке, лоциран у АП Војводини.

Мисија

Дугорочни и свеобухватни процес унапређења одрживог економског и друштвеног развоја.

Основни концепт

Центар за развој Шајкашке предствља платформу за унапређење економског, културног и социјалног ткива Шајкашке области.

Платформа Центра

Дунав развојна шанса Шајкашке.

Сви шајкаши одоше,
лакој лане,
само један остаде,
лагано.
И тај један беседи,
лакој лане,
Додајте ми бритвицу,
лакој лане,
да одсечем тршчицу,
лакој лане,
Да направим фрулицу лагано.
Да засвирам бачвански,
лакој лане,
Да попевам банатски,
лагано,
Да поиграм сремачки,
лакој лане,
Да подвикнем шајкашки,
лагано

Сви шајкаши одоше
народна песма

5/5
Рођена у богатој породици у Тителу у Бачкој. Тител је у то време био командно место дела Војне границе Хабзбуршке монархије, у којој је све до 1876. деловао Шајкашки батаљон, на ратним лађама шајкама, које су пловиле Тисом и Дунавом.
Милева Марић Ајнштајн
научник

СЛАВА ШАЈКАШИМА

Раздерасте пoмрчину, Па вам сунце сијат поче…

Слава вама, дични синци, Што свладасте све тешкоће.

Ону љагу, црну љагу, Свест је ваша сад опрала.

Ој Шајкашу, стари знанче, Сад си опет чиста „Лала“.

Колко црии беху санци, Толко лепша данас јава,

А што дубља та Мутњача, Толко виша ваша слава.

Одолесте сребру, злату,

Претњи, мрежи, води, вину,

Прегазисте мутну воду, Да дођете на чистину.

Ој молери, дижите се, Па цртајте слике ове,

Како Шајкаш воду гази Кад га српски понос зове.

До грла му мутна вода,

Мого ј’ пропаст у поноре, Ал’ без страха, снагом нада, Шајкаш иде на изборе.

Измолујте слику ову, —

Излож’те је целом свету, Колко жртав’ Шајкаш трпи

Да достише свету мету.

Има места и крајева

Где изборе подлост каља, Из те слике многи могу Научит се од Србаља.

И теби ће, мој Шајкашу, Овај спомен наук бити,

Да Мутњаче таке нема Која с’ не да прегазити.

Ј.Ј. Змај